Động cơ điện là gì?

Động cơ điện là một loại thiết bị tạo ra năng lượng cơ học bằng cách sử dụng năng lượng...